Aufruf Polnisch (pdf)

INTERSQUAT – Festiwal od 10 do 19 września 2010 w Berlinie

INTERSQUAT- Festiwal samodzielnej, wolnej organizacji, miejsce analizy i wymiany różnych pomysłów i projektów, spotkań i nawiązywania kontaktów, rozwijania wspólnych wizji i szukania wspólnych rozwiązań.

Zainspirowani już w pryeszłości organizowanymi INTESQUAT- festiwalami w wielu różnych miejscach świata, chcemy w tym roku, w Berlinie, razem z Wami, znaleźć miejsce dla naszych wspólnych „utopijnych” ideałów.

Możliwości prowadzenia samodzielnego, opartego na własnych przekonaniach, życia zostają nam bezustannie ograniczane, a wielu już istniejącym, niezależnym projektom grozi ciągłe niebezpieczeństwo likwidacji. Właśnie dlatego znikają niezależne miejsca i z nimi związane możliwości samodzielnego szukania, dyskutowania i organizowania alternatywnego, niezgadzającego się z panującymi warunkami, życia.

Z naszego punktu widzenia krytyka kapitalizmu, władzy i przez nią wprowadzanych struktur jest niezmiernie konieczna. Dlatego też, celem naszym jest dyskusja na temat alternatywnych rozwiązań tak jak i wymiana pomysłów dotyczących praktyk przeciwnych każdej formie dyskryminacji.

Niezależne, wolne miejsca to dla nas takie miejsca, gdzie każdy, bez względu na płeć, kolor skóry, orientację seksualną, status społeczny czy inne skonstruowane przez społeczeństwo różnice, może poruszać się swobodnie, nie obawiając się dyskryminacji. Ponieważ formy poniżania w naszym społeczeństwie spotyka się wręcz codziennie, organizacja i konieczność zachowania miejsc,gdzie zjawiska te nie będą akceptowane, a dyskutowane i owiewane refleksją ,jest bardzo ważna. Miejsca te mają na celu umożliwienie indywidualnego, nieograniczonego rozwoju.

Modernizacja miast, i ich „uatrakcyjnianie” wymusza, nie tylko na alternatywnych projektach rozsianych po całym świecie, likwidację na rzecz bardziej opłacalnych inwestycji: gdzie powstają nowe budynki a stare poddawane są totalnej renowacji, co na celu ma zwabienie bogatej klienteli, dochodzi do nieuniknionej podwyżki czynszu. W taki właśnie sposób ludzie niezamożni i dyskryminowani przez struktury społeczne, zostają przeganiani na peryferie miast. Tak zwane Gentryfizierung dopadnie nas wszystkich prędzej czy później, jeśli nie zaczniemy działać.

Organizacje, które przeciwstawiają się takiemu obrotowi sprawy są często określane jako organizacje kryminalne. Przez grożące im represje ze strony państwa dochodzi do osłabienia ich potencjału walki. Festiwal oferuje miejsce, gdzie łatwiej możemy nawiązać kontakty i solidaryzować się między sobą, żeby wspólnie sprzeciwiać się takim represjom i wspierać organizacje niezależne, pomóc im lepiej i owocniej funkcjonować.

Na festiwalu nie zabraknie miejsca dla samodzielnych akcji, dyskusji, warsztatów, przedstawień informacyjnych, wystaw, muzyki, sztuki i innych spontanicznych pomysłów jako form protestu. Poza tym odbędzie się Umsonstflohmarkt, który symbolizować ma sprzeciw logice kapitalizmu: wartość za wartość.
Sprawy, warte dyskusji i szukania wspólnych rozwiązań to:

Jak przejawia się zjawisko Gentrifizierung w różnych miastach?
Jak wygląda sytuacja skłotów na całym świecie?
Jak zorganizować efektywniejszą komunikację między nami?
Jak zmobilizować większą liczbę ludzi, by solidarnie przyłączyli się do naszych protestów i innych akcji?

W związku z tym, że tematyka ta jest bardzo szeroka i dotyczy również takich zagadnień jak krytyka kapitalizmu, anty seksizm czy odrzucenie władzy, oczywistym jest, że na festiwalu będą one mile widziane.
Seksizm, rasizm jak i każda inna forma dyskryminacji i popierania hierarchicznych struktur nie mają miejsca na tym festiwalu i nie będą tolerowane ani tym bardziej akceptowane!!!

Podzielmy się naszymi „utopiami” i wyobrażeniami o wolnym życiu!
Zapraszamy do współpracy! Jeśli macie ochotę przedstawić własne projekty czy zorganizować warsztat na ciekawy temat, poprowadzić dyskusję czy może zaprezentować własną muzykę lub inną formę sztuki, podzielić się Waszymi pomysłami, lub zaproponować tematy, które nieodzownie powinny zostać poruszone na festiwalu, piszcie na ten adres intersquat-berlin@riseup.de

Przynieście ze sobą namioty, nowe pomysły i oczywiście chęć walki!
Wolność słowa! Wolność myśli! Wolne sny! Po prostu wolność dla wszystkich!!