apel (pdf)

INTERSQUAT Festival v Berlíně, od 10. do 19. září 2010

Dejme se dohromady a vytvořme zázemí pro diskuze a workshopy, prezentaci našich myšlenek, poznávání jeden druhého, objevování nových perspektiv a žití v svobodném autonomním prostoru od 10. do 19. září na berlínském INTERSQUAT Festivalu!

Možnosti žít si podle svého jsou čím dál tím víc omezovány. Mnoho squatů a autonomních center jsou nyní v ohrožení, spoustu jich bylo v nedávné době vyklizeno. S každým zaniklým svobodným prostorem se zmenšuje i naše šance na sebeorganizování, sdílení zkušeností a vytváření alternativ k existujícím strukturám.

Proto je potřeba kritizovat kapitalismus, zpochybňovat autority a vládnoucí struktury všemi možnými způsoby. Proto chceme diskutovat o alternativách, žít je v našem každodenním životě, vytvářet naše vlastní struktury a vymezit se vůči všem formám útlaku.

Autonomní centra jsou místa, kde mohou žít všichni bez toho, aby byli diskriminováni na základě svého genderu, barvy kůže, sexuality, finanční situace a dalších nerovností vytvářených společností. Dokud bude útlak běžnou součástí našich životů, je potřeba vytvářet a bránit prostory, kde budou tyto vykonstruované nerovnosti diskutovány a zpochybňovány. Autonomní centra nám umožňují rozvíjet naplno svou identitu a žít svobodněji. Snažíme se oprošťovat od represí, dikriminace a společenských
konstruktů a učit lidi je rozeznávat.

Takzvaná gentrifikace nás všechny dostihne, pokud vůči ní neuděláme razantní krok.

Vyklízení autonomních prostorů a squatů je jen jedním z negativních důsledků tohoto procesu. Staré domy jsou strhávány a namísto nich vyrůstají nablýskaná nákupní centra a hotely pro boháče. Ceny nájmů rostou a nutí původní obyvatele ustoupit zájmům byznysu na periferie.

Hnutí bojující proti těmto nespravedlnostem jsou často kriminalizovány, jejich schopnost jednat je utlumená represemi. INTERSQUAT Festival vytvoří prostor pro sdílení zkušeností z různých míst, propojení našich lokálních snah a hledání cest, jak proti gentrifikaci efektivněji bojovat.

V rámci různorodosti festivalu bude dostatek prostoru pro spontánní akce, diskuze, workshopy, sdílení informací, výstavy, hudbu a umění. Na místě bude i freeshop (obchod, ve kterém je všechno zadarmo), kterým chceme nabourat kapitalistické vnímání hodnot a cen.

Témata k prodiskutování:
Jak se gentrifikace projevuje v různých městech?
Jaká je situace squatů a autonomních center ve světě?
Jak mezi sebou efektivnějí komunikovat?
Jak dosáhnout větší míry solidarity, co formy našich protestů a akcí?

Téma autonomních center je velice komplexní a zahrnuje spoustu podtémat, na festivalu bude prostor k diskutování i o nich, např. anti-sexismus a popírání hierarchií.

Samozřejmostí je nulová tolerance vůči projevům sexismu, rasismu a všech ostatních forem útlaku.

Přijeďte sdílet své nápady a představivost a žít svobodný život! Festival roste s každým jeho účastníkem a účastnicí. Chceš-li zorganizovat workshop nebo informační schůzku, iniciovat diskuzi, zahrát svojí muziku nebo máš nápad či téma, kterým by se dal festival obohatit, ozvi se nám na intersquat-berlin@riseup.net

Přivezte stany, nápady a svou ničím nezastavitelnou vášeň!

Svobodné myšlení? Svobodný život? Svobodné prostory pro všechny!

více info na http://intersquatberlin.blogsport.de/